Tosyöv Akademi

TOSYÖV BURSA YÖNETİM BİRİMLERİ AKADEMİSİ

    Ülkemizin sivil toplum örgütleri çoğunlukla ilgili oldukları konu paydasında benzer düşünen, fikir ve eylemlerini paylaşan, müşterek sorunlar ve tehditlere muhatap kişi ve kuruluşların bir arada bulunmalarını sağlamak, ortak paydalarda birlik teşkil etmek, aralarında iletişim ve ilişki sağlayarak müşterek davranış tarz ve roller belirlemek, muhatap oldukları veya olabilecekleri sorun ve tehditleri tek elden dile getirmek bu konuda etki alanları yaratmak, üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamak, üyeler arasında işbirliği ve dayanışmayı arttırmaya ve onları sürekli enformasyon sağlamaya yönelik amaçlar ve çeşitli misyonları üstlenerek kurulmuşlardır.

   TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği ise yukarıdaki amaçları misyon edinmekle birlikte 2009 yılında temsil ettiği üyeler ve KOBİ’lerin gelişmelerine katkıda bulunmak üzere duymuş olduğu sorumluluğu gereği TOSYÖV AKADEMİ adı altında eğitim ve danışmanlık birimi kurmak suretiyle diğer sivil toplum kuruluşlarından farklı bir yaklaşım sergilemiştir.

    Derneğimizin üyesi olan veya olmayan KOBİ İşletme sahip ve yöneticilerinin bilgi ve tecrübelerini geliştirmelerine katkıda bulunmayı misyon olarak benimseyen TOSYÖV AKADEMİ’nin vizyonu, KOBİ’lere kılavuz, KOBİ’lere yol arkadaşı ve KOBİ’lere çözüm ortağı olmak olacaktır.

      KOBİ’lerin sahip ve yöneticilerin modern yönetim tekniklerini yakından takip edebilmesi ve bu tekniklere adaptasyonunu, yine KOBİ’lerin yönetim sistem ve teknolojileri konusunda sürekli gelişiminde yardımcı olmayı, böylelikle KOBİ’lerin global dünyamızda giderek zorlaşan rekabet koşullarına ayak uydurabilmelesine katkı sağlamayı ilke edinen TOSYÖV AKADEMİ bu amaçların planladığı butik-etkin eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile gerçekleştirecektir.

     Böylece, işbirliği içerisinde bulunduğumuz Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile müştereken yürütülecek ortak faaliyetlerle beraber daha da kapsamlı bir amaca hitap ederek, derneğimize onur üyesi olarak almış olduğumuz öğretim üyelerinin üyelerinin çalışmalara katılımları ile ülkemizin ekonomisinin %98 ini oluşturan KOBİ’lerin ihtiyacı olan önemli bir eksiklik giderilmiş olacaktır. TOSYÖV YBA’nın amacı, üretim ve/veya ticari faaliyette bulunan tüm KOBİ’lere ihtiyaçları olan alanlarda danışmanlık, eğitim ve uygulamalar konusunda yol gösterici olmaktadır. Bunu yaparken, tüm faaliyetlerimizde Uludağ Üniversitesi ile beraber çalışacağımızı bildirmekten de kıvanç duyuyoruz. Çünkü Bursa’da bir ilktir. Şu anda Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü içinde sahip olduğumuz, faaliyetlerimizi sürdüreceğimiz akıllı sınıf Üniversite-Sivil Toplum ilişkisinin tacıdır. Bu tacı taşımaktan gurur duyuyoruz.

     Yönetim Bilimleri Akademisi tüm faaliyetlerini üç ana başlık altında toplayacaktır. Bunlar, PAZARLAMA, ÜRETİM ve FİNASMAN’dır. TOSYÖV YBA’nın basit bir danışmanlık firması olmadığı, sektörde var olan eğitim ve danışmanlık firmaları ile rekabet etmeyeceği, faaliyetlerimizle kolayca anlaşılacaktır. TOSYÖV YBA uygulayacağı programlarla yine ilklere imza atacak hazırlıklarını tamamlamıştır. AMACI beş yıl içinde önce yüksek okul, sonra Fakülte ünvanına sahip olmaktır.

    Bu konuda, Türkiye’de bir ilke imza atmış olmaktan ve bir çok sivil toplum kuruluşuna örnek teşkil etmekten dolayı kıvanç duymaktayız.

TOSYÖV AKADEMİ, TOSYÖV Bursa kuruluşudur.