Tosyöv Vakfı

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma mücadelesinde etkin rol alarak, bu mücadelenin toplumun tüm katmanları tarafından benimsenmesine çalışan bir sivil toplum kuruluşu olarak 1989 yılında Ankara’da kurulmuştur. TOSYÖV Vakfı’na bağlı 22 TOSYÖV il derneği, 2500 e yakın üyesi vardır. TOSYÖV Vakfı’nın amacı KOBİ’lerin problemlerine çözüm yolları bulmaktır. Aynı zamanda da ülkemizde girişimcilik ortamının sağlanmasında, kültürünün gelişmesinde etkinlikler düzenlenmektedir. Bu konuda öncülük ederek çalışmalar düzenlemek ve desteklemek, KOBİ’lere ulusal ve uluslar arası piyasalarda güçlü birer yapı kazandırmaktadır. TOSYÖV KOSGEB’in genel kurul üyesidir. Kredi Garanti Fonu kurucularındandır. EMSU’nun ( Avrupa KOBİ Birliği) Başkanlığını yapmıştır. CESCE (Danışmanlık Hizmetleri Avrupa Komitesi) üyesidir. ISCB ( Uluslararası Küçük İşletmeler Konferansı) yönetim kurulu üyesidir. ECSB (Avrupa Küçük İşletmeler Konyesi) başkan yardımcısıdır. WASME ( Dünya KOBİ Assemblesi) başkanlığı yapmıştır. TBMM’de KOBİ Meclis Grubu vardır.


BAĞLI ORTAKLIKLAR ve İŞTİRAKLER

      TOSYÖV Bursa Yönetim Bilimleri Akademisi İktisadi İşletmesi


AVRUPA BİRLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU


TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyeleri arasından seçilen ve 26 üyeden oluşan AB Çalışma Grubu müzakere süreçlerinden ABGS başta olmak üzere AB ile ilgili çalışmalar yürüten kuruluşlara destek vermekte ve TOSYÖV’ün konu ile ilgili raporlarını hazırlayarak görüşlerini aktarmaktadır.


TOSYÖV DESTEKLEME DERNEKLERİ


Türkiye çapında destekleme dernekleri 22 ilde faaliyet göstermektedir. Bu iller, Afyon, Ankara, Aydın(Nazilli),  Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla(Bodrum), Safranbolu(Karabük-Bartın ve Çevresi), Samsun ve Zonguldak’tır.