TOSYÖV Bursa Derneği 30. kuruluş yılına özel bu yıl ilk defa üyesi olan işletmeler için 6 farklı kategoride ödül verecektir.

Etkinlik derneğe üye KOBİ ölçeğindeki işletmelerin, ülkemizin gelişimine katkıda bulunan örnek ve öncü insanları teşvik etmek ve onurlandırmak amacıyla düzenlenmektedir.

TOSYÖV Bursa KOBİ Ödülü için aşağıda belirtilen kategorilere 17 Ocak 2020 saat 18:00'e kadar başvurabilirsiniz.

Firmanızın başvurusu tamamlandığında ve sorulanızı tosyov@tosyovbursa.org  mail adresine bildirmeniz önemle rica olunur.

 

 

ÇEVRECİ KOBİ

GELİŞEN KOBİ

GÜVENLİ KOBİ

İHRACATÇI KOBİ

İNOVATİF KOBİ

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ YAPAN KOBİTOSYÖV BURSA KOBİ ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ

1. Amaç

TOSYÖV Bursa Derneğine üye KOBİ ölçeğindeki işletmelerin, ülkemizin gelişimine katkıda bulunan

örnek ve öncü insanları teşvik etmek ve onurlandırmak amacıyla "TOSYÖV Bursa KOBİ Ödülü"nü ihdas

etmiştir.

2. Ödül Dalları

TOSYÖV Bursa KOBİ Ödülü dönemin yönetim kurulu tarafından aşağıda belirtilen kategorilerin

birisinde üstün başarı sağlamış ve önemli çalışmalar yapmış olan kişi yada kurumlara verilir. Dönemin

yönetim kurulu o yıl verilecek KOBİ ödüllerini belirler. Mevcut alanlara yeni dallar eklenmesine karar

verildiğinde yönetmeliğin aşağıdaki hükümleri yeni konulacak dallar için de geçerli olacaktır.

● Üniversite-Sanayi işbirliği

● Çevreci KOBİ

● Ar-Ge, inovasyon Rekortmeni KOBİ (İnovatif)

● İhracat Rekortmeni KOBİ

● Gelişen KOBİ

● Güvenli KOBİ

3. Adaylık

Yönetim Kurulu tarafından, belirlenen ödül dalı için, dallarında uzman kişi ve bilim adamlarından

oluşan 6 kişilik bir 'Seçici Kurul' oluşturulur. Seçici Kurul 3 aday tespit eder ve Yönetim Kurulu'na

bildirilir. Seçici Kurul kendi üyeleri arasından ve birinci derece akrabalarından aday gösteremez.

4. Aday Olmanın Genel Koşulları ve Başvuru

KOBİ Ölçeğinde olmak ve TOSYÖV Bursa Derneğine ödül töreninden en az 30 gün önce üye olmak.

Başvurular internet üzerinden düzenlenen anket ile alınmaktadır. Gerek görüldüğü durumda Seçici

Kuruldan en az 2 kişi başvuran firmaları yerlerinde ziyaret edilerek detaylı inceleme yapılabilir.

Başvurular ödül töreninden en az 3 ay öncesinde almaya başlanır.

5. Seçici Kurulların Oluşturulması

Seçici Kurul 6 kişiden oluşur ve nihai seçimde oy hakkı yoktur. TOSYÖV Bursa Seçici Kurul için bir

Başkan atar. Seçici Kurul üyeleri aynı dalda ödül verilecek sonraki yıllarda da üye olarak atanabilirler.

6. Yönetimin Yetkisi

Seçici Kurul tarafından ödüle layık olabilecek adaylar belirlenir, gerekçeleriyle TOSYÖV Bursa

Derneği Yönetim Kurulu'na sunulur. TOSYÖV Bursa Yönetim Kurulu tarafından kararlar üye tam

sayısının yarıdan fazlasının oyuyla alınır. TOSYÖV Bursa Yönetim Kurulu, ödülün bir veya daha çok 

kişiye verilmesini kararlaştırabileceği gibi,

ödüle layık aday görülmediği takdirde ödül verilmemesine da karar verebilir. Sonuçlar kesindir, itiraz

edilemez.

7. Ödül Biçimi ve Tutarı

- Ödül Heykelciği

8. Ödüllerin Dağıtımı ve Tarihi

Ödüller her yılın sonunda düzenlenecek törenle verilir. Tören yeri o dönemin

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir