Tosyöv Bursa 30. Kuruluş Yilinda Kobi Ödülleri Verecek

KOBİ ÖDÜLLERİ BAŞVURU VE KRİTERLERİ HAZIR
Üniversite - Sanayi İşbirliği dalında verilecek ödül için, Başkan Yardımcımız Bahadır Celal Manasoğlu ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlilerinden Prof. Dr. Erkan Işığıçok ile Prof. Dr. Mehmet Kanık ikinci toplantılarını yaparak ödül başvuru ve değerlendirme kriterlerini belirlediler.

Ülkemizin, Bursa’mızın gelişimine katkıda bulunan örnek ve öncü firmaları teşvik etmek ve onurlandırmak amacıyla TOSYÖV Bursa Derneği’ne üye olan KOBİ ölçeğindeki işletmelere bu yıl ilk defa "TOSYÖV Bursa KOBİ Ödülü" verilecektir. 

Ödüller;
Üniversite-Sanayi İşbirliği Yapan KOBİ,
Çevreci KOBİ,
Ar-Ge İnovasyon Rekortmeni KOBİ,
İhracat Rekortmeni KOBİ,
Vergi Rekortmeni KOBİ,
Gelişen KOBİ  
Güvenli KOBİ 

olmak üzere 7 farklı kategoride verilecektir.