Temel İlkelerimiz

Değişime ve yeniliğe inanan TOSYÖV Bursa Derneği' nin tartışmaya açık olmayan yanları vardır;

  • Hukukun üstünlüğüne inanır,
  • Demokratik ve laik devlet ilkelerine bağlıdır,
  • Evrensel meslek ahlakı ilkelerini ve serbest piyasa ekonomisini belirler,
  • Eğitime duyarlıdır,
  • Üniversite-STK işbirliğine önem verir,
  • Kararlarını bilimsel ilkelere dayandırır,
  • Bölge kaynaklarının bölgede kalmasına ve üye kaynaklarının üyeler arasındaki ticari ilişkilerle üyelerde kalmasından yanadır,
  • TOSYÖV Bursa, milli değerlere önem veren Türk dilinin korunmasına öncülük eden bir kurumdur.