SİAD’lar Platformu Tek Bir Konuda Birleşecek

Dönem idare ve sekretaryasını yürüten derneğimizin de arasında bulunduğu bu platform Bursa’nın önde gelen Siad’ların temsilcilerini bir araya getirdi. Yapılan toplantılarda ortak bir konuya eğilerek güç birliği yapılmasına karar verildi. Günümüzün en önemli konularından biri olan Dijitalleşme ve Kapasite Kullanımı konuları üzerinde duran Siad’lar Platformu temsilcileri, yeni çalışma dönemli için ses getirecek bir etkinlik planlıyor.