İSG Komisyonu

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU (İSG)


 Derneğimiz bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği komisyonu 15.10.2014 tarihinde ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başlamıştır. Üyelerimizden İş Güvenliği Uzmanı Hakan ÇUBUKÇU’nun başkanlığında çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

   Komisyonun amaçları: Şehrimiz ve Ülkemizde İSG konusunda gerçekleşen gündemi izleyip değerlendirmek, Üyelerimizi İSG konusundaki gelişmelerle ilgili periyodik olarak bilgilendirmek, İSG konusunda farkındalık yaratmak amaçlı etkinlikler düzenlemek, İSG konusunda üyelerimize rehberlik etmektir. Komisyonumuz TOSYÖV üyelerini İSG konusunda bilgilendirmek için yılda en az 4 etkinlik düzenleme kararı almıştır. Etkinlikler “ İSG Bilgi Paylaşımı”  ve “ İSG İyi Uygulama Paylaşımı” konu başlıklarında gerçekleştirilecek seminerler olarak planlanmaktadır. Bu kapsamda komisyon ilk etkinliğini 19.12.2014 tarihinde 67 katılımcı ile gerçekleştirmiştir.

Yapılmış bazı etkinlikler;

  Etkinlik “İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Paylaşım Semineri – 1 ”başlığı ile gerçekleştirilmiş ve “Çalışan Temsilcisi Uygulaması İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Hedeflenen Katkıyı Nasıl Sağlar?” başlıklı konuşmayı İş Güvenliği Uzmanı Hakan ÇUBUKÇU, “ İşyeri Ortam Ölçümleri Konusunda Getirilen Yeni Düzenlemeler Nelerdir?” başlıklı konuşmayı Çedfem Ltd. Şti. Genel Müdürü Hüsamettin ÇOBAN,” İş Teftiş Sonuçları Açısından Bakıldığından Bursa’da İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Genel Uygunsuzluklar Nelerdir?”başlıklı konuşmayı İş Teftiş Kurulu Bursa Grup Başkanlığı İş Müfettişi Şerif ÇETİN yapmıştır. Seminer sırasında katılımcılardan daha sonra yapılacak etkinliklerde hangi konuların gündeme alınmasını istedikleri konusunda anket çalışması yapılmıştır. Bu çalışma sonuçlarına göre etkinlikler düzenli olarak devam ettirilecek ve siz üyelerimize duyuruları yapılacaktır. Ayrıca TOSYÖV E-Bülten sayılarında da İSG konusundaki paylaşımlar devam edecektir.