Hakkımızda

                                                                


TOSYÖV BURSA DESTEKLEME DERNEĞİ PROFİLİ

TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği 23 Kasım 1990 yılında kurulmuştur. KOBİ’lerin gönüllülük ilkesi dahilinde bir araya toplanmış, Bursa’lı KOBİ’lerin sesi olan önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Sivil toplum kuruluşlarının önemini bilen KOBİ’ler ve iş insanları bu derneğe üyedir. TOSYÖV Bursa bölge kaynaklarını ve değerlerini öne çıkararak ekonomik ve sosyal kazanca katkıda bulunan bir platformdur. Bölgesinin ve ülkesinin sürdürülebilir kalkınmasında etkili rol alan KOBİ’lere inanarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Fark yaratan çalışmalarıyla Bursa’nın markalaşmış sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. Etkin ve yetkin üyeleriyle TOSYÖV BURSA, kentimizin sosyo-ekonomik gelişmişliğine katkısını gelecekte daha da arttıracak, KOBİ’lerin ve girişimcinin sesi soluğu olmaya devam edecektir.


TEMEL İLKELERİMİZ

Değişime ve yeniliğe inanan TOSYÖV Bursa Derneği’nin tartışmaya açık olmayan yanları vardır;

  •         Hukukun üstünlüğüne inanır,
  •         Demokratik ve laik devlet ilkelerine bağlıdır,
  •         Evrensel meslek ahlakı ilkelerini ve serbest piyasa ekonomisini benimser,           
  •         Eğitime duyarlıdır,
  •         Üniversite- STK işbirliğine önem verir,
  •         Kararlarını bilimsel ilkelere dayandırır,
  •         Bölge kaynaklarının bölgede kalmasına ve üye kaynaklarının üyeler arasındaki ticari ilişkilerle üyelerde kalmasından yanadır,
  •         TOSYÖV Bursa, milli değerlere önem veren Türk dilinin korunmasına öncülük eden bir kurumdur.


   HEDEFLERİMİZ


Üye odaklı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak. Yerel yöneticilere ve ülke yöneticilerine yapılan toplantıların, arama ve tarama çalışmalarının sonuç bildirgelerini duyurarak KOBİ’lerin sesi olmak. Bölgeye devletin daha fazla yatırım yapmasını, daha fazla bütçe ayrılmasını sağlayacak çalışmalarda aktif rol oynamak. Dernek üyeliğini cazip hale getirmek ve etkililiğini arttırmak. Katılımcı bir örgütlenmek yapısını en üst seviyede tutmak. Dernek üyelerinin işlerini geliştirmede, hedeflerini büyütmede ve dışa açılmalarında belirleyici olmaktır.