Kişisel Bilgiler
TOSYÖV Bursa Üyelik Durumu
Firma ünvanı
Tesis adı
Sektör
Adres
Telefon
E-Posta
Gsm
Vergi Kimlik Numarası
SGK Numarası
İlgili Kişi Adı Soyadı
İlgili Kişi İletişim Bilgileri
Firma Bilgileri
Personel Dağılımı


Tehlike Sınıfı
Organizasyon Şeması Var Mı?
Görev Tanımları var mı? Yetki ve Sorumluluklar Tanımlı mı?
İşyeri Yerleşim Planı Var mı?
İş Sağlığı Hizmetleri
Çalışanların İşe Başlamadan Önce Sağlıklarının Yapacakları İş İçin Uygun Olduğunu Gösterir Sağlık Raporu İşyeri Hekimi Tarafından Düzenleniyor mu?
Periyodik Sağlık Taramaları Yapılıyor mu?
Aşılar Yapıldı mı?
Su Analizleri Düzenli Yapılıyor mu?
İşyerinde Kullanılan Kimyasalların Envanter Listeleri Mevcut mu?
Kimyasalların Güvenlik Bilgi Formları Hazırlanıp Kullanım Alanlarına Asıldı mı?
İşyerinde Haşeratlar, Böcekler, Kemirgenlere Karşı İlaçlamalar Yapılıyor mu?
Personel Sağlık Listesi ve Kan Grubu Listesi Var mı?
İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlanıyor mu?
Gebe-Emzikli Kadın İşçiler, Çocuk/Genç İşçiler
Gebe, Emzikli Kadın Çalışanların Sağlık Kontrolleri Yapılıyor mu?
Çocuk/Genç İşçilerin Sağlık Kontrolleri Yapılıyor mu?
Emzirme Odaları ve Kreşler Mevcut mu?
Soyunma Odaları Mevcut mu?
İşyeri Sağlık Birimi Üniteleri
İşyerinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Odası Var mı?
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminde Acil Müdahale Odası ve Sedye Var mı?
İşyerindeki Ecza Dolapları Yeterli Sayıda mıdır?
Ecza Dolaplarındaki Tıbbi ve Sarf Malzemelerin Listesi Yanlarında Asılı Mıdır?
Ecza Dolaplarındaki Malzemelerin Son Kullanma Tarihleri Kontrol Ediliyor mu?
Yemekhane, Mutfak, Çay Ocakları, Wc, Lavabo, Duş Yerleri, Soyunma Odaları
Yemekhane, Mutfak, Çay Ocaklarının Kontrol Formları Var mı?
Yemekhane, Mutfak, Çay Ocaklarını Kullanma Kuralları Var mı - Asılı mı?
Yemekhane, Mutfak, Çay Ocaklarında Çalışan Personellere Eğitim verildi mi?
Yemekhane, Mutfak, Çay Ocaklarının Temizlik ve Kontrolleri Düzenli Yapılıyor mu?
Wc, Lavabo, Duş Yerleri Soyunma Odalarının Kontrol Formları Var mı?
Wc, Lavabo, Duş Yerleri, Soyunma Odalarının Kullanma Talimatları Var mı?
İşyerinde Düzenli Olarak İlaçlamalar Yapılıyor mu?
Yemekhane, Mutfak, Çay Ocaklarında Çalışan Personellerin Hijyen Eğitimi Belgesi Var mı?
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları İle Onaylı Defterler
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri Atama ve Seçimleri Yapıldı mı?
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyelerine Eğitim Verildi mi?
İş Sağlığı ve Güvenliği Tespit ve Öneri Defteri Var mı? Onaylı mı?
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantıları Düzenli Yapılıyor mu?
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul İç Yönetmeliği Hazırlandı mı?
Tespit ve Öneriler İSG Profesyonelleri Tarafından Onaylı Deftere Yazılıyor mu?
Disiplin Prosedürleri
İşyerinin Disiplin Yönetmeliği Var mı?
İşyerinin Disiplin Kurulu Üyeleri Seçimleri Yapıldı mı?
Disiplin Prosedürleri ve Talimatları Hazırlanıp, Duyuru Yapıldı mı?
Tüm Çalışanlara Disiplin Kuralları Anlatılıp, Kayıt Altına Alındı mı?
Disiplin Kurallarına Uymayanlara Uyarı veya Cezai Yaptırımlar Uygulanmakta mıdır?
Acil Durum Prosedürleri
İşyerinin Acil Durum Prosedürleri Hazırlandı mı?
Acil Eylem Planları ve Acil Durum Destek Ekipleri Oluşturuldu mu?
Acil Durum Destek Ekiplerinin Görevleri Tanımlandı mı?
Ekiplere Özel Eğitimler verilip Kayıt Altına Alındı mı? (Acil Durum Sırasında Yapacakları Görevlerle İlgili)
Acil Eylem Talimatları Hazırlandı mı?
Ekipler ve Talimatların Duyuruları Yapıldı mı?
İşyerinin Boşaltım - Tahliye Planları Var mı? Her Katta Asılı mı?
Yılda En Az Bir Kez Acil Durumlar Tahliye Tatbikatı Yapılıyor mu?
Yangın ve Yangınla Mücadele Prosesleri
Yangın Söndürme Firmasının Yetki Belgeleri Var mı?
Yangın Söndürme Cihaz Araç ve Gereçleri Yeterli Sayıda mıdır?
Yangın Söndürme Cihazları Uygun Yerlerde Asılı ve Tanımlı mıdır?
Acil Çıkış Yönlendirme Yol ve Levhaları Yeterli midir?
Işıklı ve Şarjlı Armatürler Yeteri Kadar Var mıdır?
Yangın Söndürme Cihaz ve Tesisatlarının 6 Aylık Kontrolleri Yapılıyor mu?
Yangın Tahliye ve Söndürme Tatbikatları Düzenli Yapılıyor mu? Kayıt Var mı?
Yangın Söndürme Cihaz ve Teçhizatlarının Kontrol Formlar Var mı?
Yangın Söndürme Cihazlarının Envanter Listeleri Var mı?
Acil Çıkış Kapıları ve Aydınlatmaları Yeterli midir?
Acil Çıkış Yolları ve Kapılarının Önleri Daima Açık Tutulmakta mıdır?
Binanın Yangın Çıkış Merdiveni Var mıdır?
Üretimde Kullanılan Makinalar ve Tezgâhları
Üretimde Kullanılan Makine ve Ekipmanlarının Envanter Listeleri Hazır mı?
Makineleri Kullanacak Personellere Güvenli Kullanma Teknikleri Anlatıldı mı?
Her Bir Makinanın Yanına Güvenli Çalışma Talimatları Asıldı mı?
Her Bir Makinanın Acil Durdurma Butonları veya Şalterleri Mevcut mu?
Makinaların Çalışma Alanları Sınırlandırıldı mı?
Makinalara Uygun Koruyucu Muhafazaları Mevcut mu?
Makinaların Teknik Servis Bakım Kartları Mevcut mu?
Makinaların Periyodik Kontrol Formları Mevcut mu?
Kaldırma Araçları (Vinç, Caraskal, Asansör, Forklift, Transpalet, Platform… Vs)
İşyerindeki Kaldırma Araçlarının Tümünün Envanter Listesi Var mı?
Periyodik Kontrolleri Düzenli Yaptırılıyor mu?
Bakım ve Onarımları Yetkili Servisler Tarafından Yaptırılıyor mu?
Kaldırma Araçlarının Kontrol Formları Mevcut mu?
Vinç, Forklift Kullananların Operatörlük Yetki Belgeleri Var mı?
Kaldırma Araçlarını Kullananlara İsg Eğitimleri verilip, Kayıtlar Tutuldu mu?
Asansör ve Vinçlerin Taşıma Kapasitelerini Gösteren Etiketleri Var mı?
Kaldırma Araçları Üzerlerinde veya Etraflarında Yasaklayıcı, Uyarıcı Levhalar Var mı?
Kaldırma Araçları Üzerlerinde veya Etraflarında Güvenli Kullanma Talimatları Var mı?
Basınçlı Kaplar (Kazanlar, Kompresörler, Hidrofor, Hava Tankı, Otoklav… Vs)
İşyerindeki Tüm Basınçlı Kapların Envanter Listeleri Hazırlandı mı?
Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri Düzenli Yaptırılıyor mu?
Basınçlı Kapların Kontrol Formları Mevcut mu?
Kazan Dairesinde Belgeli/Yetkili Personel Var mı?
Kazan Dairesinde Gerekli Uyarı ve Yasaklayıcı Levhalar Var mı?
Basınçlı Kapların Üzerlerinde Üretici, Model, Basınç Değerleri Gibi Etiket Var mı?
Kazan Dairesinde Kazan Kullanma Talimatları Asılı mı?
Basınçlı Kaplarla Çalışanlara İş Güvenliği Eğitimleri verilip, Kayıt Yapıldı mı?
Basınçlı Kaplar Güvenli ve Korunaklı Alanda Muhafaza Ediliyor mu?
Elektrik Tesisat ve Panoları / Topraklamalar
Elektrik Panolarının Envanter Listeleri Var mı?
Elektrik Panolarının Önlerinde Yalıtkan Paspasları Var mı?
Elektrikle Uğraşan Personelin Yetki Belgesi Var mı?
Elektrik Panolarında Kaçak Akım Röleleri Var mı?
Binanın Toprak Hattı İle Nötr Hatları Ayrı Ayrı mı Çekildi?
Her Bir Makinenin Topraklama Hatları Mevcut mu?
Elektrik Panoları Etiketli-Kilitli mi Tutulmaktadır?
Pano Üzerlerinde Yasaklayıcı ve Uyarıcı Levhalar Mevcut mu?
Elektrik Panoları Önlerine veya Yanlarına Malzeme İstifi Yapılmakta mıdır?
Elektrikle Uğraşan Personele Güvenli Çalışma Talimatları Eğitimi verildi mi?
Topraklama Ölçüm Raporları Düzenli Olarak Yaptırılmakta mıdır?
İşyerinin Paratoner Tesisatı Var mı? Test Raporları Mevcut mu?
Elektrik Panosuna Yetkili Personel Haricinde Diğer Bir Çalışanın Müdahale Etmesi Durumu Engelleniyor mu?
Ortam Ölçümleri Değerlendirmeleri
İşyerinin Niteliğine Özgü Ortam Ölçümleri Yaptırıldı mı? (Cevap Evetse Aşağıda ki Soruyu Cevaplayınız.)
Ortam Ölçümleri Sonuçları Yasal Değerler İçerisinde midir?
Kişisel Koruyucu Malzemeler
Kişisel Koruyucu Donanımların(KKD) Standartları Uygun mudur?(Ce, En…)
Yapılan İşe Uygun Yeterli Sayıda KKD Alındı mı?
Personellere KKD verilirken Zimmet Tutanakları Düzenlendi mi?
KKD Seçimi Sırasında Çalışanların Görüşleri Alınıyor mu?
Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru ve Güvenli Kullanma Eğitimleri verildi mi?
Hasar Gören KKD’ler Yenileriyle Değiştiriliyor mu?
Risk Analiz ve Değerlendirme Raporları
İşyerinin Tüm Birim ve Ünitelerini Kapsayan Risk Değerlendirme Çalışmaları Yapıldı mı?
Risk Değerlendirme Ekibine Konu İle İlgili Eğitim Verildi mi?
Risk Değerlendirme Raporları Risk Değerlendirme Ekibi Tarafından Onaylandı mı?
Risk Değerlendirme Sonuçlarına Göre Çalışanlara Bilgi Veriliyor mu?
İşyerinin Tüm Birim ve Ünitelerini Kapsayan Risk Değerlendirme Çalışmaları Belirlenen Süre ve Koşullarda Yenileniyor mu?
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
İşyerine Özgü Yıllık Eğitim Planı Düzenlendi mi?
İş Sağlığı ve Güvenliği Konularına İlişkin Eğitimler Düzenli veriliyor mu?
Eğitim Etkinliği Değerlendiriliyor mu?
Yeni İşe Girişlerde Mesleki Risk ve Tehlikeleri İçeren İşe Başlama Eğitimi verilip, Kayıt Tutuluyor mu?
İşyerinde Bakım Onarım Konusunda Çalışanlar Özel Olarak Eğitiliyor mu?
Sertifika, Ehliyet, Yetki Belgeleri, Katılım Belgeleri
Yeteri Kadar Personelde İlkyardımcı Eğitim Katılım Belgeleri veya Sertifikaları Var mı?
Kaynak Yapan Personelde Kaynakçı Belgesi Var mı?
Kaynak Yapan Personele Mesleki Risk ve Tehlikeleri İçeren Eğitimler verildi mi?
İş Makinalarını Kullanan Personellerde Operatörlük Belgeleri Var mı?
Elektrik İşlerini Yapan Personelde Elektrik Ustalık Belgeleri Var mı?
Nakliye veya Servis Araçlarını Kullanan Sürücülerin Ehliyetleri Uygun mu?
Bu Araç Sürücülerinin Src/Psikoteknik Belgeleri Var mı?
Araç Sürücülerine Güvenli Sürüş Teknikleri ve Kuralları Anlatıldı mı?
Mesleki Yeterlilik Belgesi Alması Gereken Çalışanların MY Belgesi Var mı?
İş İzin Formları Prosedürleri
Elektrik İşlerinde İş İzin Formları Düzenlendi mi?
Kaynak İşlerinde İş İzin Formları Düzenlendi mi?
Yüksekte Çalışmalarda İş İzin Formları Düzenlendi mi?
Parlayıcı, Patlayıcı Maddelerin Kullanıldığı İşlerde İş İzin Formları Düzenlendi mi?
Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmalarda/Depolama İşlerinde İş İzin Formları Düzenlendi mi?
Kapalı Alan/Kazanlar/Basınçlı Kaplar/ Bakım-Onarım İşleri İzin Formaları Düzenlendi mi?
Kaldırma Araçlarında Bakım-Onarım İşlerinde İş İzin Formları Var mı?
Dışardan Hizmet Alınan Çalışmalarda Uygulanacak Prosedürler
Hizmet Veren Personellerin Sgk Bildirimleri Var mı?
Asıl Firmaları Tarafından Geçici Görevlendirme Yazıları Var mı?
İşe Başlamadan Önce İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Aldılar mı?
Personelin Yaptığı İşe Uygun Ustalık/Yetki Belgesi Var mı?
Yapılan İşe Uygun Kişisel Koruyucu Malzemeler Tutanakla verildi mi?
Yaptığı İşe Uygun İş İzin Formları Düzenlenip, Kayıt Altına Alındı mı?
İşe Başlamadan Önce Sağlık Taraması Yapıldı mı?
İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimi
İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıtları Tutuluyor mu?
İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Yasal Süresinde Bildirimi Yapılıyor mu?
İşyerinde Meydana Gelen İş Kazası, Maddi Hasarlı Kaza, Ucuz Atlatma ve Ramak Kala Olayların İncelemesi Yapılıp Raporları Tutuluyor mu?
İş Kazası Sıklık Oranı Hesabı Yapılıyor mu?
İş Kazası Ağırlık Oranı Hesabı Yapılıyor mu?
İşyerinde Çalışan Temsilcisi Seçimi ve Çalışanların Katılımının Sağlanması
İşyeri Tehlike Sınıfı ve Çalışan Sayısına Uygun Çalışan Temsilcisi Var mı?
Çalışan Temsilcileri Özel Olarak Eğitildi mi?
İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yapılan Çalışmalara Tüm Çalışanların Katılımı sağlanıyor mu?
İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yapılan Çalışmalar ile İlgili Olarak Tüm Çalışanlara Yeterli Bilgi Veriliyor mu?
İSG Yıllık Çalışma Planları ve Yıllık Değerlendirme Raporları
İşyerine Özgü Yıllık Çalışma Planı Hazırlandı mı?
İşyerine Özgü Yıllık Değerlendirme Raporları Hazırlandı mı?