Kişisel Bilgiler
TOSYÖV Bursa Üyelik Durumu
Firma ünvanı
Tesis adı
Sektör
Adres
Telefon
E-Posta
Gsm
Vergi Kimlik Numarası
SGK Numarası
İlgili Kişi Adı Soyadı
İlgili Kişi İletişim Bilgileri
Katılım Formu
Son 3 yıla ait net satış hasılatınız


Son 3 yıla ait çalışan sayınız


Son 3 yıla ait kişi başına düşen eğitim saati


Son 3 yıla ait personel devir oranı (Yıl içerisinde işten ayrılan personel sayısı / yıl içerisinde ortalama personel sayısı x 100)


Sektörel belgelendirmeleriniz ve kalite yönetim sistemleriniz ISO, TS vb.

Sosyal sorumluluk projeleriniz ve/veya katkılarınız
Eklemek istedikleriniz