Başkanın Mesajı

Dr.GÜL ÇİÇEK ZENGİN BİNTAŞ

Tosyöv Bursa

Yönetim Kurulu Başkanı

 

BAŞLARKEN…

 

 

Değerli üyelerimiz,

     09 Ocak 2019 tarihinde yapılan genel kurulumuzda, beni ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımı 2019-2021 dönemi için Bursa TOSYÖV Derneğimizin yönetimi için görevlendirdiniz. Öncelikle duyduğunuz güven ve teveccühleriniz için teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ediyorum.

   Kuruluşundan günümüze kadar görev yapan, gerek yöneticilerimize, gerek üyelerimize, katkılarıyla, çalışmalarıyla derneğimizi bugünlere taşıyan tüm mensuplarımıza müteşekkiriz. 30 yıl önce kuruluşunu gerçekleştiren derneğimizin, nice  30. Yılları idrak etmesi, KOBİ`lerimizin güçlü bir temsilcisi olarak yarınlara kurumsal bir kimlikle taşınması en büyük dileğimizdir.

   Yönetim kurulu olarak üzerimize almış olduğumuz görev ve sorumluluğun bilincindeyiz. Tüzüğümüzde belirtilen faaliyet alanlarında çalışıyor, siz değerli mensuplarımızı da eksiksiz olarak bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Bir kurum veya STK yönetiminin başarısı, çalışanlarının veya üyelerinin o kuruma duyduğu aidiyetle doğru orantılıdır. Bu aidiyet kurumlarda huzurlu bir çalışma ortamına, STK`larda ise üyeler arasında güçlü, kalıcı dostluklara ve işbirliğine de vesile olacaktır.  Sadece birlikte üretmenin, paylaşmanın hazzını tatmak adına vakitlerinden fedakarlık yaparak bu fahri görevi yerine getiren yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla, başlarken sizlerden aldığımız güç ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.

  Yarınların hepimizi öncelikle sağlık, huzur, başarı ve bereketli işlerle karşılaması temennilerimle…