AR-GE Proje Ekibi

PROJE GRUBU


Proje Grubu TOSYÖV Yönetim Bilimleri Akademisi’ni (YBA) desteklemek amacıyla Nisan 2013 yılında kurularak ilk toplantısında yol haritasını belirlemiştir. Proje Grubu KOBİ’lerin devlet hibe destek ve teşvikleri, fikri mülkiyet hakları, patent ve faydalı model çalışmaları konusunda bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi ile KOBİ’lerle Ar-Ge farkındalığının  oluşturulmasını ana ilkesi olarak benimsenmiştir.


Yapılan faaliyetler aşağıdaki şekildedir:

Üyelerin sürekli olarak devlet destekleri konusunda bilgilendirilmesi

Ar-Ge kapasitelerinin araştırılarak analiz edilmesi

Gerektiğinde bilgilendirme çalışmalarının yapılması ve eğitim verilmesi

Farkındalık analizleri ile uygulama ve yayının sağlanması


         TOSYÖV Proje Ekibimiz ;


*Türkiye’de ilk kez direkt sanayi kuruluşlarının üretiminin analiz edilerek Ar-Ge unsurlarının tespitinin yapılması amacıyla sonuca odaklı olarak “Ar-Ge Farkındalık Analizi” yapmıştır.


*Ar-Ge yapmayı ve düşünmeyi teşvik etmek için tanınmış firmalar ile işbirliği yaparak Ar-Ge başarı hikayelerini paylaşmıştır

Proje grubunun uygulama kararı aldığı diğer faaliyetler:

  • Ar-Ge projesi hazırlama eğitimi ile proje yapabilecek uzmanların yetiştirilmesi
  • Kalkınma Ajansı proje hazırlama eğitimi ile yetkinliğin arttırılması
  • Kalkınma Ajansına DFD projesi hazırlama ile yetkinlik arttırılması,
  • AB projesi hazırlama eğitimleri ile yetkinlik arttırılması
  • Bursa OSB’leri ile Ar-Ge Farkındalık Analizlerine devam edilmesi
  • Ar-Ge Merkezi kuracak firmalara bilgilendirme yapılması ve projeler oluşturulması.