Haberler

TOSYÖV VAKFI GELECEĞE AHLAKİ DEĞERLER İLE YÜRÜYECEK

31.05.2018TOSYÖV VAKFI GELECEĞE 
AHLAKİ DEĞERLER İLE YÜRÜYECEK

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli Sanayicilerin ve Yöneticilerin en üst icra organı niteliğindeki Tosyöv Vakfı gerçekleştirdiği olağan mali genel kurul ile hedeflerini yeniledi. KOBİ temsilcilerinin en güçlü örgütlülüğü niteliğindeki TOSYÖV Vakfı'nın toplantısına ülkenin her bölgesinden gelen mütevelli heyet üyeleri değişik konulardaki görüşlerini ifade etti. Başkan Nezih Kuleyin vakfın geleceğe yönelik yapılanmasında ahlaki değerleri kriter olarak alacaklarını belirtirken bu konuda Avrupa Etik Ağı ile işbirliği yapılacağını belirtti. Türkiye'de gerek ticarette gerek sanayide etik sorunu yaşandığını ifade eden Kuleyin "Eskiden söz senetti, şimdi ise çek bile değil. Bu nedenle ahlak anlayışımızı teknoloji ile birleştirerek yeni bir kültür oluşturacağız "dedi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ise KOBİLER'in dünyadaki değişimi yakalamaları gerektiğini belirterek toplum 5-0 ile yola devam edilmesi halinde yaşanan yıkıcı rekabetten sıyrılabileceğimizi vurguladı. Mardin'in ilk sanayicisi Bedrettin Karaboğa da Irak pazarına dikkat çektiği konuşmasında Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Türkiye'nin onca desteğine rağmen Kerkük ve Musul'a bile gümrük uyguladığını belirterek göz göre göre pazarı İran'a kaptırdığımızı söyledi. Sanayici ve KOBİ temsilcilerinin bir süredir hiç bir konuda sesinin ve soluğunun çıkmadığını da ifade eden Karaboğa "Sanki herkesin üzerine ölü toprağı serildi. Bu böyle gitmez, gitmemeli. Sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı dile getirmekten korkmamalıyız dedi. Meslek okullarının mahalle okulu olma özelliğinden kurtarılması gerektiği de belirtilen toplantıda bu okulların hiç bir eğitim kurumuna giremeyenlerin okulu olmaktan çıkarılması istenerek meslek liselerinin temel eğitimin ve hayatın merkezine konması gerektiği vurgulandı. Tosyöv Bursa Destekleme Dernek Başkanı ve mütevelli heyet üyesi İsmail Korkmaz ise vakıf için dile getirdiği temennilerinde dünden bu güne uzanan güçlü TOSYÖV geleneğine vurgu yaparak " Gücünü üretimden, katma değer yaratma mücadelesinden, temsil ettiği firmalarının ihracat seferberliğinden alan TOSYÖV bazı vakıfların içine düştüğü siyasi kirliliği hiç yaşamaması ile pırıl pırıl bir geçmişe ve yapıya sahip. Bu nedenle geleceğe olan yürüyüşümüzü iyi planlayarak bu gücümüzü devlet ve toplumla bütünleşerek, yenilenerek ve güçlenerek geleceğe taşımalıyız. Yönetim kurulumuz 200'ün üzerindeki mütevelli heyet üyelerini gözden geçirerek ortada olmayan, gücü sahaya yansımayan, varlığı kendinden menkul, faaliyetlere katılmayan hatta genel kurullara bile gelmeyen üyeleri elemeli. Yerlerine genç, dinamik, sosyal ve kültürel gücünü pozitif enerjisi ile bizlere ve KOBİ'lere katacak vizyon sahibi arkadaşlar koymalı. Bu güç ile OSB'lerde örgütlenmeli, yeni dernekler kurmalı ve sanayimizin yüzde 99.9'unu oluşturan KOBİ'lerimize ulaşmalıyız" dedi. Korkmaz ülke siyasetinin Avrupa'ya yansımasının üyelerine olumsuz yansıdığını da belirttiği konuşmasında bazı Avrupa hükümetlerinin kendi firmalarına Türk KOBİ'leri ile çalışmamaları yönünde baskı yaptığını bunun sonucu olarak da bazı firmalarımızın üretim hatlarının bir kısmını yurt dışına kaydırmaya başladığını söyledi. Sorunların kamuya ve yetkililere daha güçlü bir duruş ve raporlama ile aktarılmasının fayda sağlayacağına inandığını belirten Korkmaz "Bu konuda sorun üreten değil, sorun çözen bir mantıkla hareket edilmesi bizim gücümüzü daha da pekiştirecektir" dedi. Sanayimizin büyüklere göre değil KOBİ'lere, değişime, yenileşmeye göre yeniden yapılanması da istenen genel kurulda bir diğer temenni de yeni mesleklere göre eğitim programlarının oluşturulmasıydı. Vakıfların sadece dua değil beddua taraflarına da bakılması istenen temenni konuşmalarında dikkat çeken bir diğer öneri de KOBİ Bakanlığı kurulması isteğiydi. KOBİ OSB'lerin rant olmaktan çıkarılması da talep edilen toplantıda gerekirse kamunun TOKİ'nin olanaklarını kullanarak yeni OSB'ler planlaması gündeme getirildi.


Tüm Haberler