Kadın Girişimciler Komisyonu

Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar, toplumların ilerlemesinde de temel aktör durumundadırlar. Ancak kadınların ekonomik yaşama katılımları, toplumsal ve ekonomik kalkınmadan yararlanma düzeyleri nüfuslarıyla doğru orantılı değildir. Toplumsal ve ekonomik kalkınma sürecinde kadınların etkin biçimde yer alması, kadınların iş gücüne katılımının ve istihdamının artırılması sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesinde önemli bir unsurdur.
Kadınların ekonomik yaşama daha fazla katılmaları, kalkınma ve büyümeden daha fazla pay almaları ve aile içindeki konumlarında iyileşme sağlanması, kalkınmışlığın gerekleri arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, üretim faktörleri arasında yer alan kadın iş gücünün yok sayılması ya da atıl kalması ekonomik kayba yol açacaktır. Kadınların iş gücüne dolayısıyla ekonomiye kazandırılması; tüm ülke için bir kazanç, kalkınmanın hızlandırılması ve büyümenin dengeli bir yapıya kavuşmasında da önemli bir etken olacaktır.
Bu bağlamda TOSYÖV Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, sağladığı bizzat ve konusunda öncü kuruluşlar ile birlikte kadın girişimcilerin işlerini büyütebilmeleri için ihtiyaç duydukları cesaret, iletişim ağı,eğitim ve finansman yollarını araştırma desteğini vermektedir. Sadece yeni girişimci bayanlarla sınırlı olmayıp, belirli bir yatırım projesine sahip olan veya mevcut firmasını genişleterek yerel ve uluslar arası piyasalarda rekabet etmek isteyen her kadın girişimci derneğimizden ve hizmetlerimizden yararlanabilir; üyelerimiz gönüllülük esasıyla edindikleri tecrübeleri diğer kadın girişimcilere de yol gösterebilir.

KOMİSYON ÜYELERİ:

ESRA İNHANLI

LALE YILDIZ

HÜLYA ÇİÇEKÇİ

BİRGÜL YILDIZ GÜNAY

NUR AKAN

SEDA GÜNERİ ÜNAL

UTKU ÖNEN