Hakkımızda

TOSYÖV VAKFI

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma mücadelesinde etkin rol alarak, bu mücadelenin toplumun tüm katmanları tarafından benimsenmesine çalışan bir sivil toplum kuruluşu olarak 1989 yılında Ankara’da kurulmuştur. TOSYÖV Vakfı’na bağlı 22 TOSYÖV il derneği, 2500 e yakın üyesi vardır. TOSYÖV Vakfı’nın amacı KOBİ’lerin problemlerine çözüm yolları bulmaktır. Aynı zamanda da ülkemizde girişimcilik ortamının sağlanmasında, kültürünün gelişmesinde etkinlikler düzenlenmektedir. Bu konuda öncülük ederek çalışmalar düzenlemek ve desteklemek, KOBİ’lere ulusal ve uluslar arası piyasalarda güçlü birer yapı kazandırmaktadır. TOSYÖV KOSGEB’in genel kurul üyesidir. Kredi Garanti Fonu kurucularındandır. EMSU’nun ( Avrupa KOBİ Birliği) Başkanlığını yapmıştır. CESCE (Danışmanlık Hizmetleri Avrupa Komitesi) üyesidir. ISCB (Uluslararası Küçük İşletmeler Konferansı) yönetim kurulu üyesidir. ECSB (Avrupa Küçük İşletmeler Konyesi) başkan yardımcısıdır. WASME ( Dünya KOBİ Assemblesi) başkanlığı yapmıştır. TBMM’de KOBİ Meclis Grubu vardır.

BAĞLI ORTAKLIKLAR ve İŞTİRAKLER

  • TOSYÖV Eğitim Danışmanlık ve Yayıncılık İktisadi İşletmesi
  • Kredi Garanti Fonu A.Ş
  • Profil Danışmanlık Hizmetleri A.Ş

AVRUPA BİRLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU

TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyeleri arasından seçilen ve 26 üyeden oluşan AB Çalışma Grubu müzakere süreçlerinden ABGS başta olmak üzere AB ile ilgili çalışmalar yürüten kuruluşlara destek vermekte ve TOSYÖV’ün konu ile ilgili raporlarını hazırlayarak görüşlerini aktarmaktadır.

TOSYÖV DESTEKLEME DERNEKLERİ

Türkiye çapında destekleme dernekleri 22 ilde faaliyet göstermektedir. Bu iller, Afyon, Ankara, Aydın(Nazilli),  Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla(Bodrum), Safranbolu(Karabük-Bartın ve Çevresi), Samsun ve Zonguldak’tır.

TOSYÖV BURSA DESTEKLEME DERNEĞİ PROFİLİ

TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği 23 Kasım 1990 yılında kurulmuştur. KOBİ’lerin gönüllülük ilkesi dahilinde bir araya toplanmış, Bursa’lı KOBİ’lerin sesi olan önemli bir sivil toplum kuruluşudur. Sivil toplum kuruluşlarının önemini bilen KOBİ’ler ve iş insanları bu derneğe üyedir. TOSYÖV Bursa bölge kaynaklarını ve değerlerini öne çıkararak ekonomik ve sosyal kazanca katkıda bulunan bir platformdur. Bölgesinin ve ülkesinin sürdürülebilir kalkınmasında etkili rol alan KOBİ’lere inanarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Fark yaratan çalışmalarıyla Bursa’nın markalaşmış sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. Etkin ve yetkin üyeleriyle TOSYÖV BURSA, kentimizin sosyo-ekonomik gelişmişliğine katkısını gelecekte daha da arttıracak, KOBİ’lerin ve girişimcinin sesi soluğu olmaya devam edecektir.