AR-GE Proje Ekibi

Proje Grubu TOSYÖV Yönetim Bilimleri Akademisi’ni (YBA) desteklemek amacıyla Nisan 2013 yılında kurularak ilk toplantısında yol haritasını belirlemiştir.

Üyemiz Gül Çiçek Zengin Bintaş’ın koordine ettiği grubumuzun üyeleri; Tijen Yener, Mürüvvet Yaman, Fahrettin Kurtuldu, Nur Akan, Ahmet Yavuz, Engin Ateş, Bayram Ali Özdemir olarak belirlenmiştir.

Proje Grubu KOBİ’lerin devlet hibe destek ve teşvikleri, fikri mülkiyet hakları, patent ve faydalı model çalışmaları konusunda bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi ile KOBİ’lerle Ar-Ge farkındalığının  oluşturulmasını ana ilkesi olarak benimsenmiştir.

Oluşturulan stratejik plana göre yapılacak faaliyetler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • Üyelerin sürekli olarak devlet destekleri konusunda bilgilendirilmesi
 • Ar-Ge kapasitelerinin araştırılarak analiz edilmesi
 • Gerektiğinde bilgilendirme çalışmalarının yapılması ve eğitim verilmesi
 • Farkındalık analizleri ile uygulama ve yayının sağlanması

 

Stratejik plan çerçevesinde yapılan faaliyetler:

 • Üyelere devlet destekleri kullanımı ile ilgili anket ve analiz ile üye bilgisi analiz edilmiştir. [Haziran 2013]
 • Eksik görülen konularda;”Size Uygun Fon Kaynağı Hangisi” etkinliği ile bilgilendirme yapılmıştır. [Temmuz 2014-Şubat 2015]
 • Engelli İstihdamı Projesi hazırlanarak İçişleri Bakanlığı’na sunuldu. [Temmuz 2013]
 • Ar-Ge projesi ve Kalkınma Ajansı hazırlama eğitim müfredatı oluşturuldu. [ Aralık 2013]
 • Türkiye’de ilk kez direk sanayi kuruluşlarının üretiminin analiz edilerek Ar-Ge unsurlarının tespitinin yapılması amacıyla sonuca odaklı olarak “Ar-Ge Farkındalık Analizi” Kayapa Islah OSB ile yapıldı. [Mart 2014] 
 • 14 Firmanın ziyaret edilerek gerçekleştirilen analiz sonrasında iki firma ile Ar-Ge projesi başlatılmıştır. Oskim, BSM ve ÜKS firmalarında projeler devam etmektedir.
 • Ar-Ge yapmayı ve düşünmeyi teşvik etmek için Martur, ÜKS, May Fren, Ünver Grup, Oskim firmalarının Ar-Ge başarı hikayelerini paylaştığımız “ Her Şirket Ar-Ge Yapabilir ” Paneli ile Ar-Ge ruhu aktarılmaya çalışıldı. [31 Ekim 2014]
 • Ar-Ge farkındalık analizinin ikincisi HOSAB’da yapıldı.7 firmada Ar-Ge unsurlarının tespiti amacıyla analiz yapılacaktır. [27 Ocak2015]

Proje grubunun uygulama kararı aldığı diğer faaliyetler:

 • Ar-Ge projesi hazırlama eğitimi ile proje yapabilecek uzmanların yetiştirilmesi,
 • Kalkınma Ajansı proje hazırlama eğitimi ile yetkinliğin arttırılması,
 • Kalkınma Ajansına DFD projesi hazırlama ile yetkinlik arttırılması,
 • AB projesi hazırlama eğitimleri ile yetkinlik arttırılması,
 • Bursa OSB’leri ile Ar-Ge Farkındalık Analizlerine devam edilmesi,
 • Ar-Ge Merkezi kuracak firmalara bilgilendirme yapılması ve projeler oluşturulması.

KOMİSYON ÜYELERİ:

BAYRAM ALİ ÖZDEMİR

NUR AKAN

ENGİN ATEŞ